Home ภารกิจ บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม และคณะเยือน  
ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ และรอง ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ ร่วมงานวันกองทัพเปรู และวันกองทัพเรือเปรู ที่โรงแรมแมนดาริน ออร์ฉาด เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๐
ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ พร้อมด้วยภริยา ร่วมงาน MAC BALL ที่โรงแรม Grand Copthorne waterfront สิงคโปร์ เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๐
- ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ น.อ.พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เสธ.รร.ตท. คณะอาจารย์ และ นตท.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ นาย ที่มาฝึกในโครงการแลกเปลี่ยนกับ รร.นายร้อย สิงคโปร์ ระหว่าง ๑๘ - ๒๔ ก.ย.๖๐ และได้มาเยี่ยม กับรับฟังการบรรยายสรุปของ สน.ผชท.ทหารไทย/สิงคโปร์ ที่สอท.ณ สิงคโปร์ เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๐
ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ และภริยาร่วมกับ ทีมประเทศไทย ซักซ้อม และบันทึกเทปพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.๙ ที่ สอท.ณ สิงคโปร์ เมื่อ ๕ ก.ย.๖๐
ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ ให้การรับรอง จก.ขว.ทร. และคณะ ที่เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนด้านการข่าวกับ ทร.สิงคโปร์ ระหว่าง ๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย.๖๐
รอง ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์ ให้การรับรอง พล.ต.นพพงศ์ ไพนุพงศ์ ผอ.สน.สนผ.กห. ที่เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนกับ สนผ.กห.สิงคโปร์ ระหว่าง ๑๒ - ๑๕ ก.ย.๖๐

ดูกิจกรรมและคณะเยือนอื่นๆ